Disclaimer

Aan de inhoud en (technische) betrouwbaarheid van deze website wordt veel zorg besteed. Deze website heeft echter slechts een algemeen en informatief karakter en volledige (technische) betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan per definitie niet worden gegarandeerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en de Taskforce HTSM kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hetgeen zonder deskundig advies naar aanleiding van de inhoud van deze website wordt ondernomen. Evenmin kan de Taskforce HTSM aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen of andere technische problemen dan wel virussen of andere verstorende elementen. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat. Taskforce HTSM is en blijft de enige rechthebbende ter zake van de auteursrechten voor deze website.