Rijksuniversteit Groningen (RUG)

De RUG is de universiteit van het Noorden

De Rijksuniversiteit Groningen is een brede research universiteit. Internationaal georiënteerd, diep geworteld in de noordelijke samenleving. Kennis is de core business, onderwijs en onderzoek zijn de kerntaken. Belangrijke maatschappelijke thema’s zijn samengevat in de speerpunten van de RUG namelijk duurzame energie, gezond ouder worden, en een houdbare samenleving.

De verbondenheid met de regio komt tot uiting in de intensieve samenwerking met de noordelijke overheden en het bedrijfsleven. Onderzoek in samenwerkingsprojecten is gericht op zowel korte en middellange termijn toepassing van de resultaten als op verdieping van kennis en ontwikkeling van nieuwe concepten. Opleiding en training dragen bij aan human capital en versterken de kennisclusters in het noorden die aan de basis staan van samenwerking, ook op gebieden als water, agrifood en HTSM. De RUG bevindt zich in de bijzondere omstandigheid dat het als enige van de brede klassieke universiteiten een scala aan engineering opleidingen en onderzoekfaciliteiten in huis heeft.

Contact 
Dr.ir. Jos (J.G.M.) Winkelman
Afdeling Research & Valorization, Rijksuniveriteit Groningen

T +31 (0)50 363 5459
E. j.g.m.winkelman@rug.nl

Website RUG