Hanzehogeschool Groningen

HTSM is een van de nieuwste pijlers van het Institute of Engineering van de Hanzehogeschool Groningen.

In een veranderende wereld die gekenmerkt wordt door Internet of Things, nieuwe industriële revolutie, de nieuwe makers, smart industrie en duurzame energie, is het Institute of Engineering Assen (voorheen Hanze Institute of Technology) pionier geweest met de opleiding Advanced Sensor Applications. Onderzoek en samenwerking met bedrijven binnen het Drentse sensor cluster staan centraal bij ons instituut.

Wij leiden professional engineers op voor de toekomst – de nieuwe makers die excelleren in de veranderende wereld. Sleutelwoord daarbij is Independence: het terug brengen van de regie naar het individu of de kleinere communities op weg naar duurzame steden, duurzame zorg en smart industry. Onze afgestudeerden hebben inmiddels hun weg gevonden naar grote en kleine innovatieve bedrijven.

HTSM Noord is voor ons een logisch en noodzakelijk vervolg hierop, waarin het verbreden van de samenwerking centraal staat en waarin grote bedrijven in de noordelijke regio’s zich als drager en vrager van nieuwe technologieën profileren. Zo kunnen we komen tot een structurele samenwerking tussen bijvoorbeeld Stenden Materials lab, Hanze Sensor lab en NHL Vision lab via promotieplaatsen en honours opdrachten.

Website Hanzehogeschool