NHL Hogeschool

NHLNHL HogeschoolHet Instituut Techniek van NHL Hogeschool biedt onderwijs en toegepast onderzoek gekoppeld aan de speerpunten Watertechnologie, Maritiem, Serious Gaming, Sensor Information Technology (CV) en Duurzame energie (zon, wind en water). Lectoren dragen het onderzoek, dat in nauwe samenwerking met studenten en docentonderzoekers wordt uitgevoerd. Naast het traditionele contactonderwijs wordt in toenemende mate ook afstandsonderwijs verzorgd, altijd in een mix van beide; blended learning. Er is een Instituutsadviesraad, samengesteld uit bestuurders uit het werkveld, voor een toekomstgerichte en sterke wisselwerking met de praktijk. Ook binnen de onderwijskolom is de samenwerking stevig. De doorlopende leerlijn mbo-hbo-wo staat. Via het Technasium is de aansluiting VO-HO geborgd. We vinden het essentieel om iets toe te voegen aan de traditionele vakgerichte manier van opleiden. De ontwikkeling van 21st century skills en persoonlijk leiderschap maken dan ook een belangrijk deel uit van ons onderwijs.

Website NHL Hogeschool