SRON

Hightech Instrumentation

“Hightech Instrumentation” staat voor wetenschappelijke instrumenten voor de “Big Science projecten.” In het Noorden zijn de kennisinstellingen SRON en ASTRON de spelbepalers. Zij ontwikkelen detectoren, optische instrumenten en geavanceerde elektronica voor toepassingen in de astronomie. SRON vooral voor  satellieten, en ASTRON vooral voor observaties vanaf de aarde, waaronder de beroemde LOFAR-telescoop. Qua omvang is dit niet de grootse HTSM-sector, maar qua impact ligt dat wel wat anders. Op het gebied van de mechanica en de sensortechnologie  behoort SRON tot de wereldtop en verlegt daarmee de grenzen van de technologische mogelijkheden, terwijl ASTRON internationaal  gerust mag worden gerekend tot de belangrijkste vernieuwers binnen de informatietechnologie (w.o. software voor Big Data) en de ontwikkeling van nieuwe elektronica.

Instellingen als SRON en ASTRON gaan een steeds grotere rol spelen in de toekomstige maakindustrie. Kleinere bedrijven uit de regio worden meer en meer betrokken bij de uitvoering van projecten (bijvoorbeeld van de SKA-telescoop die er aan staat te komen), maar nog veel interessanter is de technologie die wordt ontwikkeld, en die uiteindelijk haar weg zal vinden naar de ‘gewone’ maakindustrie. Hoe dichter je bij de bron zit, des te eerder je er mee in aanraking komt. SRON zoekt in het kader van het ‘Deal van het Noorden’ naar mogelijkheden om haar technologie toe te passen en/of samen te ontwikkelen bij grote en kleine bedrijven uit de regio, waaronder Fokker en Philips. Een mooi voorbeeld hiervan is de detectortechnologie die SRON ontwikkelt voor de Europese röntgentelescoop Athena, die in 2028 de ruimte in gaat om onder meer exotische materie bij zwarte gaten te bestuderen. Een ander prachtig voorbeeld is het DOME-project en het European Research Center for Excascale Techology (ERCET) dat binnenkort van start gaat. Beide initiatieven zijn  van de Rijksuniversiteit Groningen, IBM en ASTRON. Het Noorden zou daarmee, ook in relatie tot de grote datacenters in de Eemshaven  en de opkomende community van online-bedrijven in Groningen, wel eens kunnen uitgroeien tot een belangrijke hotspot op het terrein van Big Data. En door de activiteiten van SRON ook op het gebied van de (toepassing) van sensortechnologie. Geen slecht perspectief!

Contact
Ir. H.H. (Henk) van der Linden
Projectmanager Businessplan Groningen
Programmacoördinator Technologie Transfer & Valorisatie

E.  h.h.van.der.linden@sron.nl