TNO Groningen

De 3300 professionals van TNO zetten hun kennis en ervaring in om slimme oplossingen te realiseren voor complexe vraagstukken. Deze innovaties dragen bij aan het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van onze samenleving. Onze partners hierin zijn ruim 3000 bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland, waaronder het mkb. Binnen het thema Industriële Innovatie versterken we de innovatiekracht van de industrie door innovatie van producten en processen met een sterke focus op duurzaamheid. Specifiek voor smart industry biedt TNO expertise en technologie voor optimalisatie in productieprocessen en ICT expertise en technologie voor meer accurate informatie-uitwisseling in de keten. Een voorbeeld van de toepassing hiervan is www.smartdairyfarming.nl

TNO heeft een vestiging in Groningen en is betrokken bij tal van HTSM projecten in het Noorden. Bijvoorbeeld:

  • Megafit en Hyper; respectievelijk een FP7 en H2020 project op het gebied van hoge nauwkeurigheid meten en terugkoppelen in het productieproces”,  in samenwerking met Philips Drachten
  • Toepassing van Optical Coherence Tomography in samenwerking met  Fokker Hoogeveen rond het bijregelen van freesproces van Aluminium op het gebied van trillingen (chatter).
  • Region of Smart Factories (RoSF)

 

Contact
Sam Helmer
E. sam.helmer@tno.nl

Evert van der Akker
E. evert,vandenakker@tno.nl

Website TNO