Jaaroverzicht 2015 en korte vooruitblik

Terugkijkend op 2015, het eerste volle kalenderjaar van de Taskforce, kunnen we vaststellen dat HTSM in het Noorden stevig op de kaart staat.

  • We hebben de Noordelijk Hightech-sector met veel impact onder de aandacht gebracht tijdens de Hannover Messe, met als hoogtepunt het uitgebreide bezoek van minister Henk Kamp aan onze stand. Kamp noemde het Noorden een ‘aanstormende hightech regio’.
  • Er is veel effort gestopt in de ontwikkeling van het fieldlab: “Northern Netherlands: Region of Smart Factories (RoSF)’, dat dit voorjaar van start gaat. Dit fieldlab (begroting 20 miljoen Euro) wordt de grondlegger van waaruit de Taskforce verder gaat bouwen aan een sterke hightech maak-industrie in Noord-Nederland.
  • Het project World Class Composities Solutions (WCCS, opbouwen van een regionaal cluster rond nieuwe toepassingen van composieten en nieuwe verwerkingsprocessen) is dit jaar van start gegaan en het project ERCET (ontwikkelen van nieuwe Big Data-applicaties) staat in de startblokken.
  • Speciaal voor het MKB zijn we gestart met twee “HTSM-Challenges”, waarmee uitdagende vraagstukken van grote bedrijven worden voorgelegd aan MKB-ers. De eerste Challanges komen van Agrifirm (over de Smart Food Factory, in samenwerking met GreenLincs) en van Strukton.
  • Op de valreep is de overname van Philips Emmen door Chezz gerealiseerd, waarmee ook in Zuidoost Drenthe een nieuwe basis is ontstaan voor een sterk hightech-cluster.

De Taskforce HTSM is inmiddels nadrukkelijk erkend als clusterorganisatie ‘nieuwe stijl’, zowel bij de bestuurders als bij vertegenwoordigende organen (SER, VNO, FME/CWM) en in de publieke opinie.

2016 wordt een druk en spannend jaar. Rond de start van RoSF organiseert de Taskforce komend voorjaar een groot congres (“Smart Industry Noord-Nederland 2016-2020”) en we staan opnieuw op de Hannover Messe van 25 tot 29 April. Meer en meer wordt duidelijk dat ‘Smart Industry’ hét thema van de toekomst is. IT-gedreven ontwikkelingen (denk aan het Internet of Things, Big Data, sensortechnologie, 3D-technieken, slimme materialen, robotica), maken de weg vrij voor slimme fabrieken, intelligente producten en diensten en compleet andere verdienmodellen. Noord-Nederland heeft een hele mooie uitgangpositie om daar maximaal van te profiteren: veel industrie, een opkomende online-sector en heel veel kennis van informatietechnologie. De grote uitdaging voor de Taskforce HTSM in 2016 is om deze werelden verder in elkaar schuiven, zodat de maakindustrie versterkt uit de strijd tevoorschijn komt. Dat is de kortste weg naar een gezonde arbeidsmarkt in onze regio.