Innovatieprojecten

Nieuwe producten, diensten of processen ontwikkelen. Innovatie is de brandstof voor toekomstige welvaart. Veel innovaties worden achter de schermen voorbereid. Anderen ontstaan uit innovatieprojecten waarin  meerdere spelers samenwerken. Soms met ondersteuning van publieke middelen, maar niet altijd. De Taskforce wil , vanuit een gemeenschappelijke agenda, een bijdrage gaan leveren aan de tostandkoming van  innovatieprojecten die echt als een breekijzer gaan werken voor de Noordelijke maakindustrie. Hier treft U een eerste overzicht aan van de belangrijkste innovatieprojecten op dit moment binnen vier speerpunten van de Noordelijke HTSM-sector.