Hightech dijkmonitoring met het DDSC

LG DDSC.nl - FC

Hightech dijkmonitoring: elk moment inzicht in je dijk

De in Groningen gevestigde Stichting FloodControl IJkdijk is opgericht door NV Nom, TNO, Stowa en Deltares. De stichting is dé innovatieve partij op het gebied van dijkmonitoring met behulp van hightech sensorsystemen. Na het doen van grootschalige proeven en het toepassen van de sensorsystemen in bestaande dijken, is nu het DDSC ontwikkeld. Het Dijk Data Service Centrum is een platform voor de opslag van meetdata in en rond dijken en waterkeringen. Dit systeem is opgebouwd rond een landelijke database. Het is een portal voor waterkeringbeheerders om monitoringsinformatie beheersbaar te verzamelen, op te slaan en beschikbaar te maken voor verdere verwerking. Beheerders weten dankzij het DDSC op elk moment hoe hun dijk eraan toe is, zij kunnen in de dijk kijken.

Informatie van sensormonitoringssystemen in dijken wordt verzameld in het DDSC. Het DDSC slaat zeer grote hoeveelheden data op een gestructureerde en uniforme manier op en maakt deze beschikbaar voor bewerking en analyse. Daarnaast worden de meetgegevens gecombineerd weergeven met relevante andere statische databronnen zoals het AHN en de gegevens die in Dino-databases worden opgeslagen.

Bedrijven, kennisinstellingen en beheerders kunnen eigen toepassingen eenvoudig koppelen aan het DDSC. Juist de geavanceerde databewerkingen om van data tot (beslis)informatie te komen moet in deze externe toepassingen plaatsvinden. Wouter Zomer: “De ontwikkeling van het DDSC is eigenlijk de kroon op het werk van Stichting FloodControl IJkdijk. Er bestond nog geen specifiek systeem waarin alle data en informatie afkomstig van meetsystemen in dijken op een gestructureerde, uniforme en toegankelijke wijze kon worden opgeslagen.”

Voor meer informatie: Wouter Zomer, directeur Stichting FloodControl IJkdijk.  www.ddsc.nl