Innovatiecluster Drachten (ICD)

logoICD

Hoogwaardige en innovatieve bedrijven in en rond Drachten zijn in samenwerking met de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân, bezig om de regio Drachten als innovatief, technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten. De volgende bedrijven zijn inmiddels lid van het Innovatie Cluster Drachten (ICD):

  • Neopost Technologies
  • BD Kiestra
  • S[&]T
  • Variass
  • Irmato
  • Norma Group
  • SMST
  • Philips Consumerlifestyle
  • Delta Instruments
  • YP Your Partner

De bedrijven maken deel uit van de hoogtechnologische maakindustrie, zoals bedoeld in de Topsector High Tech System en werken samen bij het aantrekken van hoog opgeleid personeel, het uitwisselen van kennis en ervaringen en verrichten pre-competitieve R&D. Onlangs zijn er innovatieprojecten gestart op het gebied van Big Data en 3D-printing. Het samenwerkingsverband is actief sinds 2012 en heeft plannen voor meer en intensievere samenwerking in de Noordelijke regio. Het ICS is veel in het nieuws, en draagt daarmee zeker bij aan de bekendheid van de Noordelijke hightech-industrie, ook op het nationale speelveld.

Contact
Kor Visscher (Philips)
E.  kor.visscher@philips.com

Website Innovatiecluster Drachten (ICD)