Interreg 5: I-Pro

Ook in het Nederlands-Duitse grensgebied staat HTSM hoog op de agenda. Binnen Interreg zijn er mogelijkheden om met Duitse partners samen te werken, bijvoorbeeld in het aankomende Interreg 5 project I-Pro. I-pro staat voor ‘Intelligente Producten’ en is speciaal bedoeld om MKB-bedrijven te ondersteunen om de stap te zetten naar de digitale industrie, of Industrie 4.0 zoals de Duitsers dat noemen. Het project omvat:

  • Concrete maatregelen ter bevordering van innovatieve, technologisch hoogwaardige en intelligente producten in MKB´s zoals voorlichting- en acquisitiegesprekken, conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudies en prototype-bouw  waarbij externe dienstverleners  (voornamelijk uit het betreffende buurland) samen  met de MKB er de activiteiten uitvoeren. Voor de verschillende maatregen zijn subsidies beschikbaar van €2500,- tot maximaal € 48,0000,-
  • Begeleidende activiteiten zoals grensoverschrijdende informatie en thema bijeenkomsten, technologiedagen en workshops, het bijeenbrengen van (jonge) ondernemers en spin-off’s van universiteiten en hogescholen.

Contact
Piet Alberts
Projectmanager Technologie Centrum Noord-Nederland

E. pietalberts@tcnn.nl