Smart factory van Fokker

Fokker Smart Factory25% Minder fouten in de composietenfabricage en een ommezwaai in het denken over kwaliteit. Dat is het resultaat van succesvolle Smart Factory-project bij Fokker in Hoogenveen. Fokker maakt ingewikkelde lichtgewicht onderdelen voor vliegtuigen, waaronder de F16, van composieten en aluminium. Hoe moeilijker hoe beter, vooral door de geometrie van de onderdelen, en daar is het fabricageproces ook naar. “What can go wrong, will go wrong.” Om dit gevoelige fabricageproces bij Fokker beter onder controle te krijgen ging in 2009 het Smart Factory-project van start, met als doel om de fabriek “foutloos” te maken.  Foutloos wil eigenlijk zeggen: 100% voorspelbaar. Als je precies kan voorspellen wat er staat te gebeuren (door een combinatie van goede metingen en slimme procesmodellen uit historische data) kun je onderweg nog ingrijpen om het gewenste resultaat te laten ontstaan. Het Smart Factory-project is uitgevoerd door drie Noordelijke bedrijven: Langhout en Cazemier, S[&]T en Irmato, natuurlijk samen met de mensen van Fokker. Met inzet van  sensortechnologie en moderne informatietechnologie hebben de partners uiteindelijk een besturingssysteem weten te ontwikkelen waarmee de onderdelenproductie realtime, in plaats van op basis van planning vooraf, kan worden bijgestuurd. Daardoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk gedurende het proces (en niet achteraf als het te laat) dreigende fouten te ontdekken, en te corrigeren.

Het Smart Factory-project, opgezet door de NOM en gefinancierd in het kader van het Noordelijke innovatieprogramma Koers-Noord, zal ongetwijfeld de boeken ingaan als breekijzer. De MKB-partners hebben zich stevig op de kaart gezet als leverancier van SmartFactory-oplossingen en voor Fokker was het de aanloop tot het WCCS-project. Landelijk wordt het Fokker-project gezien als een voorbeeldproject in het kader van het Smart Industry-programma. Het succes was tevens de aanleiding om het gedachtegoed rond Smart Factories op te schalen tot het programma Region of Smart Factories, waarmee het Noorden zich profileren als bakermat van Smart Factories.

Contact

Ben Geert
Projectleider, Fokker Hoogeveen
T + 31 (0528) 285 000

Hubert de Haas
Irmato Dtrachten
T +31 (0512) 592 956

Anno Cazemier
Langhout en Cazemier
T. +31 (0512) 589 838

Oscar Robert
S[&]T (Hoofdkantoor Delft)
T +31 (015) 262 98 89

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.

min-ez-jpg aangepast eu-vlag 1 aangepast snn_logo aangepast

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling en door het ministerie van EZ, Pieken in de Delta.