Taskforce HTSM

045

Het Platform HTSM is een coalitie tussen de belangrijkste HTSM initiatieven in Noord-Nederland. Het Platform wordt aangestuurd door de Taskforce HTSM Noord-Nederland. Deze Taskforce is bewust klein gehouden, waarbij de leden ook anderen vertegenwoordigen. De Taskforce bestaat uit:

• Marco de Vos van ASTRON, mede namens het Drentse sensorcluster en SRON
• Rob Goossens van Fokker Aerostructures
• Jan Jaap Aue van de Hanzehogeschool, mede namens Stenden en de NHL
• Sibrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen
• Kor Visscher namens het Innovatie Cluster Drachten (ICD)
• Siem Jansen van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM)
• Rob Karsmakers van Philips Consumerlifestyle
• Ard van der Tuuk, gedeputeerden Economie van de Provincie Drenthe, mede namens de provincies Friesland en Groningen (voorzitter Taskforce)
• Hans Praat van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM, secretaris)

De Taskforce zet de koers uit en we werkzaamheden worden uitgevoerd door de Werkgroep HTSM Noord-Nederland. Deze werkgroep bestaat uit de ‘rechterhanden’ van de Taskforce-leden, te weten:

• Daniëla Mikkers van ASTRON
• Joke Bruining van het Hanze Institute of Technology
• Jan Post van Philips Consumer Lifestyle
• Annemieke Galema van de Rijksuniversiteit Groningen
• Kor Visscher namens het Innovatie Cluster Drachten
• Hans Praat van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM)

HTSM Noord-Nederland wordt gecoördineerd door Hans Praat van de NOM.

Telefoon: 050-5214444
Email: praat@nom.nl
Twitter: https://twitter.com/HansPraat